Офіційний сайт Глухівського коледжу СНАУ

Пошук

Перейти к содержанию

Главное меню:


Організація освітнього процесу

Навчальна робота

Організація освітнього процесу в Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака Сумського НАУ здійснюється відповідно до законів України " Про освіту ", " Про вищу освіту ", Положення про організацію освітнього процесу та іншах нормативно-правових актів.

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ та його структурний підрозділ - Глухівський коледж Сумського НАУ готують фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і молодший спеціаліст зі спеціальностей та напрямів підготовки:

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:
- 6.030508 "Фінанси і кредит" (денна та заочна форма);
- 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" (денна та заочна форма);
- 6.060101 "Будівництво" (денна та заочна форма).
освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст:
- 5.03050901 "Бухгалтерський облік" (денна та заочна форми);
- 5.03050801 "Фінанси і кредит" (денна та заочна форми);
- 5.03060101 "Організація виробництва" (денна форма);
- 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва" (денна та заочна форми);
- 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" (денна та заочна форми);
- 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" (денна та заочна форми);
- 5.07010101 "Організація та регулювання дорожнього руху" (денна форма);
- 5.05010201"Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" (денна та заочна форма);
- 5.09010103"Виробництво та переробка продукції рослинництва" (денна форма).Студенти навчального закладу можуть отримати робітничі професії:
- Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування;
- Електрозварник ручного зварювання ;
- Обліковець реєстрації бухгалтерських даних;
- Оператор комп’ютерного набору;
- Муляр;
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "А1", "А2", "В1");
- Водій автотранспортних засобів (категорія "В");
- Водій автотранспортних засобів (категорія "С").


Назад к содержанию | Назад к главному меню
Статистика